EMSOFT - PRZEWODNIK PO STACJACH RADIOWYCH
POWRÓT
POLECAMY
ZOBACZ TEÆ
AKTUALIZACJA
KONTAKT

£ÓD¬


stacje radiowe w £odzi - czźstotliwo¶ci

s³uchaj online

Rozg³o¶nia Zasiźg programu f [MHz] Stacja nadawcza ERP [kW]
POLSKIE RADIO
Program 1 ogólnokrajowy 107,8 £ód¼ [komin EC 4] 30
Program 2 ogólnokrajowy 91,4 £ód¼ [komin EC 4] 10
Program 3 ogólnokrajowy 103,8 £ód¼ [komin EC 4] 10
Polskie Radio 24 ogólnokrajowy 107,3 £ód¼ [komin EC 4] 1,5
Radio £ód¼ regionalny 99,2 £ód¼ [komin EC 4] 30
GRUPA RMF
RMF FM ogólnokrajowy 93,5 £ód¼ [komin EC 4] 10
RMF Classic ponadregionalny 105 £ód¼ [¦DM "Manhattan"] 0,2
EUROZET
Radio Zet ogólnokrajowy 92,6 £ód¼ [komin EC 4] 12
AntyRadio ponadregionalny 89,6 £ód¼ [Textilimpex] 1,1
MeloRadio 104,5 lokalny (sieciowy) 104,5 £ód¼ [Textilimpex] 1
GRUPA RADIOWA TIME
Radio Eska £ód¼ lokalny (sieciowy) 90,1 £ód¼ [komin EC 4] 2
Radio WAWA £ód¼ lokalny (sieciowy) 99,8 £ód¼ [CDM Pekao] 0,6
Radio VOX FM ponadregionalny 97,9 £ód¼ [CDM Pekao] 0,5
Radio Plus £ód¼ lokalny (sieciowy) 100,4 £ód¼ [komin EC 4] 5
GRUPA RADIOWA AGORY
Radio TOK FM ponadregionalny 97,4 £ód¼ [komin EC 4] 0,5
Z³ote Przeboje 101,3 FM lokalny (sieciowy) 101,3 Pabianice [Herbapol] 10
POZOSTA£E
Radio Muzo FM ponadregionalny 102,3 £ód¼ [Sienkiewicza] 0,2
Radio Parada lokalny 96 £ód¼ [ZWCh Anilana] 6
Studenckie Radio Æak lokalny 88,8 £ód¼ [VII DS Politechniki] 0,4
Radio Niepokalanów lokalny 98,6 £ód¼ [komin EC 4] 2
Radio Maryja ogólnokrajowy 87,9 £ód¼ [komin EC 4] 10

OBIEKTY NADAWCZE£ód¼ [komin EC 4] komin Elektrociep³owni nr 4, ul. Andrzejewskiej 5
£ód¼ [CDM Pekao] biurowiec Centrum Dzia³ań Maklerskich Pekao SA,
al. Pi³sudskiego 12
£ód¼ [Textilimpex] biurowiec Textilimpex, ul. Traugutta 25
£ód¼ [Sienkiewicza] biurowiec TVP £ód¼, ul. Sienkiewicza 3/5
£ód¼ [¦DM "Manhattan"] wieæowiec ¦ródmiejskiej Dzielnicy Mieszkaniowej,
ul. Piotrkowska 182
£ód¼ [ZWCh Anilana] komin dawnych zak³adów "Chemitex-Anilana",
al. Pi³sudskiego 141
£ód¼ [VII DS Politechniki] VII Dom Studenta Politechniki £ódzkiej, al. Politechniki 9
Pabianice [Herbapol] komin dawnych zak³adów "Herbapol", ul. Lutomierska 50

© Copyright by EMSoft 2003-2017