EMSOFT - PRZEWODNIK PO STACJACH RADIOWYCH
POWRÓT
POLECAMY
ZOBACZ TEŻ
AKTUALIZACJA
KONTAKT

POLSKIE ROZGŁOŚNIE AKADEMICKIE



Aktualnie działa w Polsce dziesięć koncesjonowanych rozgłośni studenckich, nadających program w eterze. Stacje te funkcjonują w ważnych ośrodkach akademickich i są prowadzone przez publiczne uczelnie. Wyjątek stanowi krakowska Radiofonia - koncesjonariuszem rozgłośni jest fundacja powołana przez kilka szkół wyższych, a producentem programu - Grupa RMF.

Część rozgłośni nadaje wąsko sformatowany program, adresowany głównie do środowiska studenckiego. Pozostałe (np. Radio Akadera) posiadają bardziej uniwersalną ofertę - rolę stacji akademickiej próbują pogodzić z typowo lokalnym charakterem. Muzyka dominująca na antenie większości stacji to rock i brzmienia alternatywne. Formalnie, zgodnie z koncesjami, wszystkie rozgłośnie nadają program wyspecjalizowany o charakterze akademickim.

Większość stacji działa na zasadach non-profit, nie emitując reklam na swojej antenie. Niemal wszystkie to rozgłośnie z kilkudziesięcioletnią historią, utworzone na bazie dawnych radiowęzłów w miasteczkach studenckich.

Powołane w 2003 roku Porozumienie Rozgłośni Akademickich zrzesza redaktorów naczelnych poszczególnych stacji. Celem Porozumienia jest m.in. koordynacja działań promocyjnych i strategii programowej.

Łącznie w zasięgu rozgłośni akademickich znajduje się 6 mln osób.

ROZGŁOŚNIE



Rozgłośnia Częstotliwości [MHz] Rok uruchomienia | Nadawca | Uwagi
Akademickie Radio Centrum Lublin 98,2 1995
[1975]
Uniwersytet Marii
Curie-Skłodowskiej
Akademickie Radio Centrum Rzeszów 89 1994
[1970]
Politechnika Rzeszowska
Akademickie Radio Kampus Warszawa 97,1 2005 Uniwersytet Warszawski
Akademickie Radio Luz Wrocław 91,6 2006
[2004]
Politechnika Wrocławska
Radio Akadera Białystok 87,7 1992
[1964]
Politechnika Białostocka
Radio Afera Poznań 98,6 1990
[1971]
Politechnika Poznańska
Radiofonia Kraków 100,5 1994 Fundacja Krakowskiego Radia Akademickiego Żak
do 2002 - Radio RAK
do 2003 - Radio Żak
do 2006 - Radio eX FM
do 2008 - 100,5 Eska Rock
do 2009 - Luzzz FM
Radio Index Zielona Góra 96 1998 Uniwersytet Zielonogórski
Radio UWM FM Olsztyn 95,9 2001 Uniwersytet
Warmińsko-Mazurski
Studenckie Radio Żak Łódź 88,8 1996
[1959]
Politechnika Łódzka

W nawiasach podano datę rozpoczęcia emisji w sieci radiowęzłowej bądź w internecie (w przypadku Radia Luz).

© Copyright by EMSoft 2003-2016